Status Permohonan | UMK

Harap Maaf,

Semakan 'online' keputusan permohonan kemasukan Ijazah Sarjana Muda telah ditutup.Terima Kasih.


Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
bolehlah melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau mengemukakannya di alamat seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
Kampus Bachok, Beg Berkunci No.01,
16300 Bachok,
Kota Bharu, Kelantan.

(untuk tujuan pertanyaan/surat-menyurat sahaja)