Panduan menggunakan e-cuti boleh di muat turun di dalam portal ini. (File Library -> Panduan)

Panduan Peperiksaan Perkhidmatan UMK boleh di muat turun di dalam portal ini. (File Library -> Panduan)